[صفحه اصلی]     [ارتباط با ما]     [پرتال کارمندان]     [پست الکترونیک]     [سیستم اطلاع رسانی تحصیلی]     [پرتال آموزش الکترونیک]   
به وب سایت رسمی مرکز بین المللی زبان آی تی خوش آمدید!فرم آنلاین رزرو ثبت نام
نام:    
نام خانوادگی:    
نام پدر:
شماره شناسنامه:  
تاریخ تولد: / /
محل صدور:
مدرک تحصیلی:
شغل:
کدملی:  
آدرس محل سکونت:
تلفن منزل:    
تلفن همراه:  
تلفن محل کار:  
شماره تلفن رابط جهت تماس ضروری:  
نسبت رابط:
پست الکترونیکی:  
متقاضی شرکت در شعبه هستم.
مبلغ پیش پرداخت(ریال):
آیا تمایل به تعیین سطح دارید؟
نحوه آشنایی شما با مرکز بین المللی زبان IT:خدمات زبان آی تی
     • کلاسهای مکالمه در 8 ترم
     • دوره های پیشرفته زبان انگلیسی
     • مرکز آموزش الکترونیکی (مجازی)
     • دوره های تربیت مدرس TTC
     • خدمات خاص سازمانها
     • دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان