[صفحه اصلی]     [ارتباط با ما]     [پرتال کارمندان]     [پست الکترونیک]     [سیستم اطلاع رسانی تحصیلی]     [پرتال آموزش الکترونیک]   
به وب سایت رسمی مرکز بین المللی زبان آی تی خوش آمدید!ارتباط با ما
دفتر سازمان مرکزی
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان میثاق چهارم، شماره 3
تلفن: 22360934
دفتر مراجعات مردمی:
تهران، شهرک غرب بلوار فرخزادی بالاتر از میدان کتاب نبش آسمان دوم غربی محتمع توپاز واحد ۷
تلفن: 22136764
ارتباط با ما
     • تماس با مدیران
     • انتقادات و پیشنهادات